Tyylitoimiston tiimi vahvistuu kestävän kehityksen asiantuntijalla

posted in: Yleinen | 0

Tyylitoimisto sai uuden jäsenen tiimiinsä. Laura Seppälä toimii tyylitoimistolle Responsibility Advisorina. Laura on kestävän kehityksen asiantuntija, joka on kiinnostunut vaatteiden eettisyyden lisäksi co-designista, josta hän väitteli viime kesänä.

Käyttäjälähtöinen ja yhteisöllinen suunnittelu ovat yksiä avaintekijöitä vastuullisen ja menestyvän liiketoiminnan luomisessa. Yhteisöllinen suunnittelu luo parhaimmillaan emotionaalista suunnittelua. Emotionaalista suunnittelua tarvitaan käyttäjien sitouttamisessa tuotteisiin. Kun käyttäjällä on suhde omistamiinsa vaatteisiin, on hän todennäköisesti halukkaampi pitämään niistä huolta ja sitä kautta pidentämään vaatteiden elinikää.

Vastuullisuus on laaja alue, joka pitää sisällään ympäristöllisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen vastuullisuuden. Vastuullisuuden rooli vaatetuksessa on yhä voimistuva ja Tyylitoimisto haluaa ottaa nämä seikat toiminnassaan entistä vahvemmin huomioon. Lauralla on keskeinen rooli Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa kiertotalouskokeilussa, johon Tyylitoimisto sai kokeilurahoituksen.